Instytut przyznał certyfikat Keymark

05.10.2018
Informacje

Prestiżowy znak dla firmy Gór-Stal Sp. z o. o.

W siedzibie Oddziału Zamiejscowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach odbyło się uroczyste przekazanie Panu Jarosławowi Wilkowi, prezesowi firmy Gór-Stal Sp. z o. o., certyfikatu Keymark dla produkowanych płyt termPIR®. Certyfikat międzynarodowego, dobrowolnego znaku jakości Keymark obejmuje płyty termoizolacyjne ze sztywnej pianki PIR w okładzinach elastycznych termPIR®.

Obecnie Gór-Stal Sp. z o. o. jest pierwszą w Polsce firmą produkującą płyty ze sztywnej pianki PIR, która pozytywnie przeszła proces certyfikacji dający możliwość umieszczania na wyrobach prestiżowego znaku Keymark.

Certyfikacja Keymark jest certyfikacją dobrowolną, przeprowadzaną przez niezależną jednostkę certyfikującą (trzecią stronę) posiadającą upoważnienie do wykonywania takich działań. W odróżnieniu od obowiązkowego znakowania wyrobów znakiem CE, certyfikacja Keymark obejmuje nadzór nad zakładową kontrolą produkcji i niezależne badania dotyczące wszystkich deklarowanych właściwości wyrobu (inspekcja w zakładzie produkcyjnym 2 razy w roku, badania raz w roku). Znak Keymark w szczególności pożądany jest na wyrobach umieszczanych na rynkach w krajach skandynawskich oraz Niemczech, Belgii, Holandii i Austrii.

Na terenie Polski upoważnienie do prowadzenia działań w ramach programu certyfikacji Keymark dla wyrobów do izolacji cieplnej posiada:

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Biuro Certyfikacji w Katowicach – jako upoważniona jednostka certyfikująca,
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” – jako upoważnione laboratorium.

Galeria zdjęć