Instytut poszukuje partnerów w ChRL

16.05.2018
Informacje

Wspólny projekt badawczy

 

W dniach od 11 do 14 kwietnia 2018 roku miał miejsce wyjazd studialny delegacji polskiej do Chin (prowincja Hebei). W delegacji tej z ramienia Instytutu uczestniczył dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS. W trakcie wizyty zapoznano się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i konstrukcyjnymi dotyczącymi urządzeń do przeróbki węgla kamiennego oferowanymi przez TSM oraz posiadanym prze tą firmę zapleczem B+R (Hebei Dry Coal Processing Equipment Engineering and Research Centre).

 

Podstawowym celem wyjazdu było omówienie z firmą Tangshan Shenzhou Manufacturing Co., Ltd, (TSM), zagadnień związanych z planami realizacji wspólnego projektu badawczego w ramach 1st Polish-Chinese/Chinese-Polish Joint Research Call pn. „The technology of preparing hard coal featured by a low content of ecotoxic elements with the use of the dry separation process” (Akronim CoalDragon), finansowanego przez Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China i NCBiR oraz kalibracją i uruchomieniem przez Instytut mobilnego separatora powietrzno-wibracyjnego typu FGX 3 który zostanie dostarczony do Polski w czerwcu 2018 roku.

Efektem przeprowadzonych rozmów z Zarządem Firmy Tangshan Shenzhou Manufacturing Co., Ltd, (TSM), było podpisanie dwustronnej umowy o stałej współpracy naukowo- badawczej.

 

                                                

Galeria zdjęć