Instytut ogłasza przetarg na dostawę energii elektrycznej

12.07.2018
Informacje

Przetarg: „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.”

Informacja z sesji otwarcia ofert - przetarg  TA -240-03-2018 dnia 19.07.2018

Szczegóły - w zakładce ZAMÓWINIA PUBLICZNE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - TA-240-03-2018 - w zakładce ZAMÓWINIA PUBLICZNE