Innowacje w wykorzystaniu odpadów wydobywczych

12.05.2013
Informacje

"Innowacyjne technologie gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych" - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa skalnego współorganizował spotkanie pod takim hasłem.

W spotkaniu, które odbyło się 10 maja 2013 roku w Jaworznie w siedzibie Południowego Koncernu Węglowego S.A., udział wzięli przedstawiciele PKW a ze strony IMBiGS m.in. Dyrektor Instytutu dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS, Dyrektor Oddziału Zamiejscowego IMBiGS w Katowicach dr inż. Ireneusz Baic oraz Przewodniczący Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke oraz zaproszeni goście.

W ramach spotkania odbył się wyjazd techniczny do ZG „Sobieski”, gdzie miał m.in. miejsce przygotowany przez Instutyt pokaz instalacji typu FGX do suchego odkamieniania węgla kamiennego:

 

 

Instytut jest posiadaczem nowej konstrukcji stołu koncentracyjnego przeznaczonego do odkamieniania węgli energetycznych i koksowych w ośrodku powietrznym. Jest to urządzenie badawcze, na którym prowadzone są prace mające na celu określenie podatności na grawitacyjny rozdział metodą suchej separacji krajowych węgli energetycznych i koksowych na produkty, tj. koncentrat, produkt pośredni, odpad. Z uwagi na fakt, że każdy urobek węglowy różni się składem granulometrycznym i densymetrycznym, które to właściwości rzutują na skuteczność separacji ziaren w ośrodku powietrznym, parametry pracy urządzenia badawczego są każdorazowo ustalane indywidualnie w celu zoptymalizowania procesu rozdziału.

fot. IMBiGS i BMP

Galeria zdjęć