II Konferencja Naukowo-Techniczna Rusztowania

18.09.2018
Informacje

Spotkanie przedstawicieli z branży rusztowań

W dniach 22-23 listopada 2018 w Słoku k. Bełchatowa odbędzie się II Konferencja Naukowo-Techniczna Rusztowania organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań. Tegoroczna Konferencja odbędzie się pod hasłem: Praktyczne aspekty funkcjonowania rusztowań .

Współorganizatorem Konferencji jest Konsorcjum Naukowe projektu ORKWIZ (Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka i Politechnika Wrocławska).
Konferencja podsumowuje projekt PBS3/A2/19/2015 „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” finansowany przez NCBiR w ramach PBS3.

W programie przewidziane jest wystąpienie pracownika Instytutu – dr inż. Andrzeja Miszteli, Kierownika Pracowni Badań Konstrukcji Tymczasowych – z następującymi referatami:

  • „Badania elementów konstrukcyjnych rusztowań i deskowań w IMBiGS”, który stanowi prezentację dokonań naukowo-badawczych Instytutu w dziedzinie konstrukcji tymczasowych, w szczególności rusztowań. Zostanie przedstawiony potencjał badawczy w zakresie konstrukcji tymczasowych spełniający standardy norm europejskich. Zaprezentowana też będzie rola Ośrodka Certyfikacji Instytutu w procesie uzyskiwania przez klientów dopuszczeń, aprobat oraz certyfikatów.
     
  • Nowy program szkolenia monterów rusztowań”. Prelegent – jako autor nowego programu – przedstawi kontekst prawny zdobycia uprawnień montera rusztowań, a także zaprezentuje podstawowe cele szkolenia i kompetencje, jakie osiągnie monter po odbyciu szkolenia na podstawie nowego programu Zostanie zreferowany zakres merytoryczny szkolenia z uwzględnieniem istotnych powiązań pomiędzy poszczególnymi blokami tematycznymi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona problemom szkolenia praktycznego na poligonie i jego organizacji. Pokreślona zostanie waga zwiększenia atrakcyjności zajęć praktycznych, co jest istotnym warunkiem uzyskiwania właściwych efektów kształcenia.