Dzień Informacyjny Programu LIFE 2018

27.04.2018
Informacje

Prezentacja projektów Instytutu: DIM WASTE I MORE ENERGY

Organizatorem Konferencji Dzień Informacyjny LIFE 2018 był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem spotkania, które odbyło się 25 kwietnia br. w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie, była prezentacja możliwości pozyskania środków na projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu oraz wymiana doświadczeń z Beneficjentami Programu.

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE) i Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz Beneficjenci Programu LIFE.

Konferencja rozpoczęła się sesją ogólną, a następnie nastąpiły trzy sesje tematyczne. W trakcie sesji „Gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE” (moderowanej przez Radosława Domagałę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) Robert Podgórzak przedstawił zrealizowane przez Instytut: Projekt Dim-Waste i Projekt More-Energy. W prezentacji przedstawione zostały zarówno aspekty technologiczne projektów, jak i działania promocyjne oraz możliwości wdrożenia opracowanych technologii w skali przemysłowej. W trakcie dyskusji po prezentacji moderator Radosław Domagała podkreślił, jak wysoką lokatę (jedenaste miejsce) wśród dofinansowanych w 2011 roku przez Komisję Europejską projektów zajął projekt More-Energy, a także przypomniał, że wniosek Instytutu o dofinansowanie projektu Dim-Waste prezentowany był na stronie NFOŚiGW jako przykład dla potencjalnych beneficjentów Programu LIFE.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne stoiska, na których można było zapoznać się z projektami LIFE. Instytut przygotował stoisko, na którym rozdawano materiały informacyjne o zrealizowanych projektach oraz płyty z filmem prezentującym działanie linii demonstracyjnej,  zainstalowanej w Oddziale Instytutu mieszczącym się w Pruszkowie  przy ul. Żbikowska 22, powstałej w ramach projektu Dim-Waste.

Więcej informacji na stronie NFOSiGW

Galeria zdjęć