Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

28.05.2020
Zamówienia publiczne zgodne z PZP

Ogłoszenie o postepowaniu przetargowym  na :

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz”

nr postepowania:  PRZ/00013/2020,

nr TED: 2020/S 101-243622

Postępowanie prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan