Dostawa energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru IMBiGS w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019

12.07.2018
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 19.07.2018 do godz. 11:00

 

Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                pod nazwą:

                „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.”

                             Numer postępowania :  TA-240-03/2018

Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

-  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr:  587653-N-2018  data zamieszczenia: 11.07. 2018 r.

 

-  Termin składania ofert upływa w dniu    19.07.2018 do godz. 11:00

- Otwarcie ofert  nastąpi w dniu                   19.07.2018 r. o godz. 11:15

Uwaga!

W plikach do pobrania zamieszczono pliki edytowalne - w formacie .doc.

____________________________________________________________________________

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ  dot. przetargu nr TA-240-03/2018  ( Energia II) >>patrz

Informacja z sesji otwarcia ofert - przetarg nr TA-240-03/2018 >>patrz

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty >>patrz

Pliki do pobrania