Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

16.03.2018
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 23.03.2018 r. godz. 11:00

 

Zamówienie publiczne na dostawę energi elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego

poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                pod nazwą:

                „Dostawa energii elektrycznej dla IMBiGS  w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r.”

                             Numer postępowania :  TA-240-02/2018

Publikacja ogłoszenia o zmówieniu :

-  Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) nr:  532359-N-2018  data zamieszczenia: 16.03. 2018 r.

 

-  Termin składania ofert upływa w dniu       23.03.2018 r.   o  godz. 11:00

- Otwarcie ofert  nastąpi w dniu                  23.03.2018 r.   o godz.  11:15

====================================================================

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ patrz>>

 

                                                     UWAGA!

 Informacja nr 1 – o przedłużeniu  terminu otwarcia ofert patrz>>

 

Informacja z sesji otwrcia ofert - przetarg  TA-240-02-2018 patrz>>

                                                  

  1. Informacji o  zwiększeniu kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia patrz>>
  2. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT patrz>>

 

                                           ROZTRZYGNIĘCIE!

„ Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przetarg nr TA-240-02/2018 - Energia elektryczna”  patrz>>

 

 

 

 

 

Jako załączniki, oprócz SIWZ (z kompletem załączników) zamieszczamy w formie edytowalnej.DOC dodatkowo :

Zał . nr 2       - Formularz Oferty

Zał.  nr  2.1  - Formularz Cenowy

Zał.  nr 3      – JEDZ

Wyjaśnienia

Przedłużenie terminu składania ofert

 

Pliki do pobrania