Dostawa bonów towarowych dla IMBiGS w 2017 r.

21.03.2017
Zamówienia publiczne zgodne z PZP
Termin składania ofert: 28 marca 2017 r. do godz. 11:00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

na „Dostawę bonów towarowych dla IMBiGS w 2017 r.”

 

sygnatura postępowania: NK-240-03/2017

Publikacja ogłoszenia: Biuletyn Zamówień Publicznych:  nr 48252-2017   data:    21.03.2017 r.   

Specyfikacja - patrz plik pdf>>

W plikach do pobrania dla wygody zamieszczono załączniki edytowalne

Informacja z sesji otwarcia ofert - patrz plik pdf>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik pdf>>

       

Pliki do pobrania