Bezstykowy pomiar grubości

28.04.2015
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Al. W. Korfantego 193 A 40-157 Katowice przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Wykonanie 4 szt. zestawu umożliwiającego bezstykowy pomiar grubości badanego materiału przy stałym przyroście temperaturowym zgodnie z : PN-EN ISO 8497, PN-EN 14303 do PN-EN 14309 oraz PN-EN 14313 i PN-EN 14314.

Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2015 o godzinie 12.00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

Pliki do pobrania