Artykuł pracownika Łukasiewicz-IMBiGS w Top Ten najczęściej pobieranych publikacji czasopisma Journal of Sol-Gel Science and Technology w 2019 roku

03.04.2020
Informacje

Artykuł pt. “Aerogel insulation materials for industrial installation: properties and structure of new factory-made products”, którego współautorem jest pracownik Łukasiewicz-IMBiGS: dr Artur Miros znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęsciej pobieranych artykułów w 2019 czasopisma Journal of Sol-Gel Science and Technology wydawnictwa Springer Nature.

Artykuł dotyczy analizy własności fizykochemicznych dostępnych na rynku dwóch nowych chińskich produktów aerożelowych z produktem Pyrogel® (amerykańskim). Opisano w nim właściwości próbek, takie jak stabilność wymiarowa, przepuszczalność pary wodnej i absorpcja wody, jak również wykonano badania mikrostruktury i składu chemicznego produktów za pomocą SEM / EDS (skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej z rentgenowską spektroskopią energii dyspersyjnej) . Istotą artykułu było pokazanie zmiany właściwości termicznych w szerokim zakresie temperatur (od +10 0C do 600 0C) w tym ukazanie efektu wewnętrznego samonagrzewania próbek aerożelu.  

Artykuł możliwy do pobrania:

https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-017-4539-0

Pliki do pobrania