Aktualności

 • 25.02.2021 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych o odporności EI 30

  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej na: Wykonanie usługi wymiany drzwi przeciwpożarowych  o odporności EI 30 w nieruchomości Łukasiewicz-IMBiGS przy ul. Mrówczej 212 w Warszawie

 • 24.02.2021 Kategoria: Informacje

  Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke

  naukowca, wybitnego specjalisty w zakresie ekonomiki górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, wieloletniego pracownika Łukasiewicza – IMBiGS.

   

 • 24.02.2021 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Wykonanie sprawdzenia stanu technicznego z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej kotłów

   

  ROZEZNANIE RYNKU

   

  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

   

  TERMIN SKŁADANIA OFERT 02.03.2021 r.  godz. 09:00

 • 08.02.2021 Kategoria: Oferty Pracy

  Księgowy/a

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Księgowy/a

 • 08.02.2021 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie usługi serwisu technicznego hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

  TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.02.2021 r.  godz. 09:00

   

  ZAMAWIAJĄCY

 • 05.02.2021 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby własne Łukasiewicz-IMBiGS w 2021 roku.

  Zapytanie ofertowe

   

  dot:  Sukcesywne  dostawy   materiałów biurowych na potrzeby  własne   Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w 2021 roku”

  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zaprasza do przesłania oferty cenowej, w celu realizacji  zamówienia o  wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych.

 • 03.02.2021 Kategoria: Oferty Pracy

  Zastępca Dyrektora – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Zastępcy Dyrektora – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn

 • 28.01.2021 Kategoria: Zamówienia publiczne zgodne z PZP

  Rozeznanie rynku na wykonanie remontu pokrycia dachu

   

  ROZEZNANIE RYNKU

   

  Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza do przesłania oferty cenowej, celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia poniżej 130.000,00 złotych , które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

   

 • 27.01.2021 Kategoria: Informacje

  Kolejna publikacja pracownika Łukasiewicz – IMBiGS w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore)

  Artykuł pt. „Structure and properties of nano- and polycrystalline Mn-doped CuCr2Se4 obtained by ceramic method and high-energy ball milling”, którego jednym ze współautorów jest pracownik Łukasiewicz – IMBiGS dr Beata Witkowska-Kita, został opublikowany w czasopiśmie Materials Research Bulletin Vol. 137 (2021) 111174, wydawnictwo Elsevier znajduje się w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore).

 • 25.01.2021 Kategoria: Oferty Pracy

  Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego poszukuje aktualnie kandydata na stanowisko: Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej

Strony