Artykuły prasowe

W ostatnim czasie ukazały się następujące artykuły prasowe dotyczące działalności naszego Instytutu

2017

 • Analiza możliwości pozyskiwania deficytowych surowców mineralnych w Polsce, zobacz>> Rocznik Ochrona Środowiska, 19/2017, s. 777-794
 • Środowiskowe aspekty eksploatacji kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody w Polsce, zobacz>> Rocznik Ochrona Środowiska, 19/2017, s. 731-744
 • Badania wstępne nad ograniczeniem zawartości rtęci w energetycznym węglu kamiennym poprzez zastosowanie wibracyjnego powietrznego stołu koncentracyjnego, zobacz>> Rocznik Ochrona Środowiska, 19/2017, s. 480-496
 • Aerogel insulation materials for industrial installation: properties and structure of new factory-made products, zobacz>> Journal of Sol-Gel Science and Technology, Published online: 09 November 2017
 • Zarządzanie aktywami organizacji według norm ISO serii 55000, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 3/2017, s. 33-37
 • Stanowiska szkoleniowe jako element współczesnego przygotowania kwalifikowanego personelu automatyków linii montażowych, zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 3/2017, s. 17-23
 • Zastosowanie materiałów kompozytowych jako kierunek rozwoju maszyn roboczych, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 7-8/2017, s. 35-38
 • Izolacje techniczne w obiektach rewitalizowanych, zobacz>> Izolacje 6/2017, s. 24-27
 • Kruszywa z surowców odpadowych. Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnychi przemysłowych, zobacz>> Magazyn KRUSZYWA 3/2017, s. 17-19
 • Aggregates from waste materials. Comprehensive management of municipal and industrial waste, zobacz>> STEINEXPO 2017, p.98-100
 • Construction of large diameter  culverts for precipitation water gravitational  sewage systems, zobacz>>  Everything About of Water. eMagazine May 2017, p.30-32
 • IMBiGS na targach Autostrada i Maszbud, zobacz>>  Przegląd Mechaniczny, 6/2017, s. 10-11
 • Kryteria oceny nośności rusztowań, zobacz>>  Przegląd Mechaniczny, 5/2017, s. 26-32
 • Kruszywa po trudnym roku, zobacz>> Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne - Maj – Czerwiec 2017, s. 84-85 
 • Nie ustalajmy cen kruszyw poniżej kosztów produkcji, zobacz >>  Kruszywa - 2/2017, s. 20-22
 • W kruszywach rok 2016 gorszy od oczekiwań, zobacz >>  Kruszywa - 3/2017, s. 12-17
 • Innowacyjne rozwiązania środków ekologicznego transportu kołowego w Polsce - współpracz jednostek naukowych z przemysłem, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 3/2017, s. 38-45
 • Kruszywa z surowców odpadowych – kruszywa dla drogownictwa zobacz>> Magazyn Autostrady 3/2017, s. 44-45
 • Regionalne zmiany bazy surowcowej kruszyw naturalnych do budowy dróg i autostrad zobacz>> Magazyn Autostrady 3/2017, s. 46-52
 • Ściana treningowo - szkoleniowa - skuteczne narzędzie w szkoleniu montażystów rusztowań budowlanych zobacz>> Przegląd Mechaniczny 2/2017, s. 15
 • Rozmowa z Dyrektorem IMBiGS, dr. hab. Stefanem Góralczykiem, prof. IMBiGS. zobacz>> Infrastruktura 1–2/2017, s. 40-41

2016

 • Wywiad z Dyrektorem Oddziału zamiejscowego IMBIGS, dr. hab. inż. Ireneuszem Baicem, prof. IMBiGS. zobacz>> imMedia Miesięcznik Pomorza, 27/2016, s. 5-7
 • Lekka kompozytowa struktura nośna – koncepcja, wstępne badania, możliwości rozwoju zobacz>> Mechanik, 12/2016, s. 1849-1851
 • Koncepcja i wstępna anliza wytrzymałościowa kompozytowej konstrukcji geodetycznej poddanej ściskaniu zobacz>> Autobusy, 12/2016, s. 1217-1221
 • Kierunki rozwoju automatyzacji w budownictwie (Cz. II), zobacz>> Technologia i Automatyzacja Montażu, 4/2016, s. 24-29
 • Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO, zobacz>> Przegląd Mechaniczny, 11/2016, s. 23-25
 • Normalizacja w ewolucji systemów, zobacz >> Przegląd Mechaniczny, 9/2016, str. 45-48.
 • XVIII Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla. zobacz >>Czasopismo Techniczne KTT - z. 167-168/2016, s. 1-3
 • Coal Mining and Coal Preparation in Poland. zobacz >>Czasopismo Techniczne KTT - z. 167-168/2016, s. 40-45
 • Laboratorium Wzorcujące Sita. zobacz >> P & B nr 3, str 34.
 • Nawierzchnie jasne i rozjaśniane. Teoria i praktyka. zobacz >> Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, 17–22.
 • Wykorzystanie powietrznych stołów koncentracyjnych FGX do oczyszczania Kruszyw naturalnych łamanych. zobacz >> Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, 37–46.
 • Kierunki zagospodarowania drobnych frakcji z wydobycia i przeróbki surowców mineralnych. zobacz >> Mining Science – Mineral Aggregates, vol. 23(1), 2016, 155–166.
 • Metoda oceny przydatności produkcyjnej specjalnych urządzeń montażowych, zobacz >> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2016, str. 16-19.
 • Modernizacja stanowiska do badań wytrzymałościowych konstrukcji wielkowymiarowych, zobacz >> Przegląd Mechaniczny, 5/2016, str. 39-46.
 • Kierunki rozwoju automatyzacji w budownictwie (Cz. I), zobacz >> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2016, str. 26-28.
 • Modularyzacja procesów szkolenia operatorów maszyn budowlanych, zobacz >> Technologia i Automatyzacja Montażu, 1/2016, str. 20-25
 • Symulacja w szkoleniu praktycznym operatorów, zobacz >> Forum Budowlane, 5/2016, str. 70-71.
 • Kukielska D., Kruszywa do warstw ścieralnych nawierzchni  zobacz >>  Infrastruktura - 5-6/2016, s. 42-44
 • Ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałą płonną z urobku węgla kamiennego  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s. 3-7
 • Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania węgla kamiennego przy pomocy suchej metody wzbogacania (FGX) drogą obniżenia kosztów wytwarzania produktów handlowych w krajowym górnictwie  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s. 8-18
 • Usprawnienia konstrukcyjne powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX-1 mające na celu optymalizację jego pracy  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s. 19-25
 • Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s. 26-30
 • Badania nad deshalingiem krajowych węgli kamiennych na stołach typu FGX  zobacz >> Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s. 31-40
 • Wtórne wzbogacanie produktu handlowego z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego  zobacz >>  Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s. 35-41
 • Badanie podatności węgli kamiennych na proces rozdziału metodą suchej separacji  zobacz >>  Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s. 42-47
 • Matematyczny model pracy powietrznego stołu koncentracyjnego typu FGX  zobacz >>  Czasopismo Techniczne KKTT - z. 1/2016, s.48-51
 • Gospodarka surowcami - kruszywa z odpadów  zobacz >>  Kruszywa - 2/2016, s. 44-47
 • Kruszywa alternatywne nie są gorszej jakości  zobacz >>  Fakty - 2/2016, s. 20
 • Branża kruszyw w świetle uwarunkowań Europejskiej Polityki Surowcowej  zobacz >>  Kruszywa - 1/2016, s. 54-57

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009 i wcześniej

Pliki do pobrania