Nagrody i medale

 • Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych

  1. Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych  INTARG w Krakowie w dn. 25-26 czerwca 2015 r.
  2. Statuetka i dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - XXII Giełda Wynalazków, w dniach 17-18 lutego w Warszawie, 2015 r.
 • Sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania niebezpiecznych odpadów z instalacji spalania i mułów po flotacji rud metali nieżelaznych w produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa.

  Złoty medal na "2015 Taipei Int'l Invention Show & Technomart" 2 listopada 2015 r. - z tematu pracy: Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów  z instalacji spalania i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa.

 • Innowacyjna technologia wytwarzania energii ze zmikronizowanej stałej biomasy do zasilania kotłów i silników

  Złoty medal na „BRUSSELS INNOVA 2015" w Brukseli 21 listopada 2015r. na 64. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii

  Rozwiązanie jest efektem projektu badawczego, zrealizowanego w Instytucie w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+.

 • Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego

  1. złoty medal z wyróżnieniem na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych technik INNOVA 2013 – Bruksela, listopad 2013 r.
  2. brązowy medal na 112. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” – Paryż, maj 2014 r.
 • Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych

  1. złoty medal na 60 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2011 – Bruksela, listopad 2011 r.
  2. srebrny medal na 110. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” – Paryż, maj 2012 r.
  3. tytuł „Lider Innowacji 2012" - Katowice, kwiecień 2012 r.
  4. nagroda Rumuńskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu przyznana na 60. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA'2011 – Bruksela, listopad 2011 r.
 • Sposób unieszkodliwiania pyłów stalowniczych

  1. tytuł „Lider Innowacji 2011" - Katowice, kwiecień 2011 r.
  2. złoty medal na VI Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG - Katowice, kwiecień 2011 r.
  3. złoty medal na 59 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych technik INNOVA 2010 – Bruksela, listopad 2010 r.
  4. brązowy medal na 110 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” – Paryż, maj 2011 r.
  5. złoty medal na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS, listopad 2011 r.
 • Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

  1. brązowy medal na targach IWIS 2010 - Warszawa, październik 2010 r.
  2. brązowy medal na 109. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” – Paryż, maj 2010 r.
  3. medal z wyróżnieniem na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG - Katowice, kwiecień, 2010 r.
  4. tytuł "Lider Innowacji 2010" - Katowice, kwiecień 2010 r.
  5. srebrny medal na 58 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych technik INNOVA 2009 – Bruksela, listopad 2009 r.
 • Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych

  1. specjalna nagroda na Taipei International Invention Show & TechnoMart - Taipei, wrzesień 2012
  2. dyplom Stowarzyszenia Russian House podczas Taipei International Invention Show & TechnoMart - Taipei, wrzesień 2012
  3. srebrny medal Targów iENA 2010 (Ideen-Erfindungen-Neuheiten) - Norymberga, październik 2010
  4. specjalna nagroda Korea Invention Promotion Association przyznana na Targach iENA 2010 - Norymberga, październik 2010
  5. medal przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  6. srebrny medal na 38. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  7. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009 r.
  8. tytuł "Lider Innowacji 2009" – Katowice, wrzesień 2009 r.
  9. złoty medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2009 – Warszawa, czerwiec 2009 r.
  10. złoty medal na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” – Paryż, maj 2009 r.
  11. tytuł EURO LIDER 2009 - Rzeszów, maj 2009 r.
  12. tytuł LIDER RYNKU 2009 - Rzeszów, maj 2009 r.
  13. złoty medal na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA'2008 – Bruksela,  listopad 2008 r.
 • Sposób utylizacji kineskopów i/lub monitorów oraz odzyskiwania związków itru i europu z luminoforów otrzymanych z usuniętej warstwy luminescencyjnej utylizowanych kineskopów i/lub monitorów

  1. brązowy medal Targów IWIS – Warszawa, maj 2007 r. 
  2. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze na XiV Krajowej Wystawie - Giełdzie Wynalazków – Warszawa, marzec 2007 r. 
  3. złoty medal na 104. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” w Paryżu – maj 2006. 
  4. Lider Innowacji 2006 – Katowice, wrzesień 2006 r. 
  5. Nagroda Ministra Edukacji i Nauki – Warszawa, luty 2006 r. 
  6. Złoty medal z wyróżnieniem na 54. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA'2005 w Brukseli – listopad 2005 r.
 • Linia utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kineskopów

  1. złoty medal na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2006 w Poznaniu – listopad 2006 r. 
  2. Nagroda Ministra Środowiska oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla firmy Algader Hofman Sp. z o.o. za wdrożenie linii do utylizacji kineskopów (udział Instytutu we wdrożeniu), 
  3. Nagroda w Konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Przeglądu Technicznego „Recykling Techniki – Technika Recyklingu” – listopad 2003 r.