Certyfikacja/aprobaty

W ramach działalności certyfikacyjnej wydajemy: certyfikaty dla wyrobów, certyfikaty zakładowej kontroli produkcji oraz certyfikaty systemów zarządzania. Wydajemy także aprobaty i europejskie oceny technicznych, jako JOT

 

 

 

Personel Instytutu kwalifikowany jest do realizacji poszczególnych zadań na podstawie właściwego wykształcenia, doświadczenia i wykazanych umiejętności.

Nasi pracownicy ukończyli kierunki bezpośrednio związane z zajmowanym obszarem działalności - budownictwo, inżynieria materiałowa, kierunki mechaniczne, geologia. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji oferowanych usług, z których skorzystały znaczące firmy na rynku budowlanym. 

Klientowi przekazującemu nam niezbędną dokumentację gwarantujemy zachowanie pełnej poufności.

 

Aprobaty/oceny techniczne

udzielane są przez odrębną komórkę organizacyjną  więcej >>

Powiązane aktualności