Poza zakresem akredytacji

Zakres działalności certyfikacyjnej Instytutu, poza zakresem akredytacji, obejmuje:

 • dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów
 • dobrowolną certyfikację systemów zakładowej kontroli produkcji
 • certyfikację zgodności z dokumentami odniesienia zaproponowanymi przez dostawcę,
  np.: DTR, fragment normy itp.
 • dobrowolną certyfikację wyrobów na znak bezpieczeństwa “B”
 • dobrowolną certyfikację na znak CEN Keymark
 • certyfikację systemów zarządzania środowiskowego potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy
  PN-EN ISO 14001
 • certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy BS OHSAS 18001

Informatory i wnioski   zobacz  >>

 

znak bezpieczeństwa B15

Znak bezpieczeństwa "B" (dobrowolny)
z numerem 15 przypisanym dla IMBiGS

   
Znak Keymark 021 Znak Keymark (dobrowolny)
z numerem 021 przypisanym dla IMBiGS