Certyfikacja

Certyfikacja
W ramach tej działalności wydajemy certyfikaty dla: wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i systemów zarządzania.

Oceny Techniczne
Udzielamy Krajowych Ocen Technicznych (KOT) i Europejskich Ocen Technicznych (EOT)

W ramach działalności certyfikacyjnej wydajemy: certyfikaty dla wyrobów, certyfikaty zakładowej kontroli produkcji oraz certyfikaty systemów zarządzania. Wydajemy także aprobaty i europejskie oceny technicznych, jako JOT

Personel Instytutu kwalifikowany jest do realizacji poszczególnych zadań na podstawie właściwego wykształcenia, doświadczenia i wykazanych umiejętności.

Nasi pracownicy ukończyli kierunki bezpośrednio związane z zajmowanym obszarem działalności - budownictwo, inżynieria materiałowa, kierunki mechaniczne, geologia. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji oferowanych usług, z których skorzystały znaczące firmy na rynku budowlanym. 

Klientowi przekazującemu nam niezbędną dokumentację gwarantujemy zachowanie pełnej poufności.

Powiązane aktualności