Nagrody i medale

 • Sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania niebezpiecznych odpadów z instalacji spalania i mułów po flotacji rud metali nieżelaznych w produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa.

  Złoty medal na "2015 Taipei Int'l Invention Show & Technomart" 2 listopada 2015 r. - z tematu pracy: Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów  z instalacji spalania i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa.

 • Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

  1. brązowy medal na targach IWIS 2010 - Warszawa, październik 2010 r.
  2. brązowy medal na 109. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” – Paryż, maj 2010 r.
  3. medal z wyróżnieniem na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG - Katowice, kwiecień, 2010 r.
  4. tytuł "Lider Innowacji 2010" - Katowice, kwiecień 2010 r.
  5. srebrny medal na 58 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych technik INNOVA 2009 – Bruksela, listopad 2009 r.
 • Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych

  1. specjalna nagroda na Taipei International Invention Show & TechnoMart - Taipei, wrzesień 2012
  2. dyplom Stowarzyszenia Russian House podczas Taipei International Invention Show & TechnoMart - Taipei, wrzesień 2012
  3. srebrny medal Targów iENA 2010 (Ideen-Erfindungen-Neuheiten) - Norymberga, październik 2010
  4. specjalna nagroda Korea Invention Promotion Association przyznana na Targach iENA 2010 - Norymberga, październik 2010
  5. medal przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  6. srebrny medal na 38. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  7. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009 r.
  8. tytuł "Lider Innowacji 2009" – Katowice, wrzesień 2009 r.
  9. złoty medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2009 – Warszawa, czerwiec 2009 r.
  10. złoty medal na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” – Paryż, maj 2009 r.
  11. tytuł EURO LIDER 2009 - Rzeszów, maj 2009 r.
  12. tytuł LIDER RYNKU 2009 - Rzeszów, maj 2009 r.
  13. złoty medal na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA'2008 – Bruksela,  listopad 2008 r.
 • Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego

  1. Złoty medal z wyróżnieniem na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych technik INNOVA 2013 Bruksela, listopad 2013 r.
  2. Brązowy medal na 112. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” Paryż, maj 2014 r.