Kierownictwo

 

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski

tel. 22 843 11 94
tel. 22 843 19 44
fax 22 853 21 80
e-mail: z.starczewski@imbigs.pl

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
mgr inż. Marek Gajewski

tel.: 22 843 19 44
e-mail: m.gajewski@imbigs.pl

Główny Księgowy
mgr Anna Brokman
tel. 22 843 19 48
fax 22 853 21 80
e-mail: a.brokman@imbigs.pl