Kadra

Kadra Instytutu ukierunkowana jest na działania zarówno w obszarze statutowym, projektów celowych i celowych zamawianych, projektów badawczych "grantów", jak również innych prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz technicznych i administracyjnych. Naszych ekspertów cechuje pełne zaagnażowanie w obszary, za które są odpowiedzialni.

Pracownicy IMBiGS posiadają kompetencje zawodowe, gwarantujące wysoki poziom wykonania powierzonych zadań. Ze względu na swoje doświadczenie wielu z nich jest członkami wielu gremiów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych), takich jak: projekty międzynarodowe, komitety techniczne, zespoły eksperckie i konsultacyjne, grupy robocze, rady programowe, komitety redakcyjne itp.

W instytucie zatrudnione są 137 osób – stan na 20 października 2017 roku.

Pracownicy naukowi – 22 osoby:

  • 12 profesorów i doktorów habilitowanych
  • 10 asystentów i adiunktów

W liczbie 137 osób, z tytułami naukowymi zatrudnionych jest:

  • 10 osób z tytułem profesora
  • 2 osoby z tytułem doktora habilitowanego
  • 5 osób z tytułem doktora

Pozostali pracownicy to:

  •   9 pracowników badawczo-technicznych
  • 62 pracowników inżynieryjno-technicznych
  • 30 pracowników administracyjnych
  • 12 pracowników obsługi
  •    2 pracowników na stanowisku robotniczym

15 pracowników posiada kompetencje auditora potwierdzone certyfikatami
wydanymi przez PCBC, BSI, DQS i PCA.