Projekty

 • Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania optymalizującego pracę wszystkich układów spycharek gąsienicowych

   Beneficjentem projektu POIG.01.03.01-18-110/12 jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Jako Konsorcjant w projekcie uczestniczy Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. ze Stalowej Woli. Instytucją pośrednicząca w realizacji i finansowaniu projektów kwocie 1.524.975,07 było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany był w okresie 01.09.2013 –  31.10.2015. (2015)
 • Ocena kamienia z budowy Rezydencje Pałacowa - Warszawa-Wilanów

  Na zlecenie STRABAG Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne
 • Badania techniczno-technologiczne nadawy węgla surowego do procesu klasyfikacji wstępnej i przygotowania do dalszego wzbogacania wraz z doborem maszyn wykonawczych

  Określono warunki techniczno-technologicznych do opracowania węzła suchego odkarmienia dla kopalni Janina PKW zlokalizowanej w Libiążu. Przeprowadzono badania podatności na rozdrabnianie udarowe przerostu, koncentratu i skały płonej, aby określić parametry maszyn przeróbczych dla najbardziej efektywnego procesu wzbogacania. Na tej podstawie opracowane wytyczne konstrukcyjne dla kruszarki KB oraz przesiewaczy współpracujących w sąsiednich węzłach technologicznych. Zlecenie Południowego Koncernu Węglowego.
 • Badania i doskonalenie procesów technologicznych produkcji kruszyw sztucznych pod kątem opracowania założeń dla instalacji prototypowej

  Głównym celem projektu jest budowa linii demonstracyjnej w celu pezentacji innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów w celu wytwarzania kruszyw lekkich. Do otrzymywania kruszywa zastosowano syntezę termiczną osadów ściekowych z innymi odpadami. W ramach Life+ oraz środków NFOŚiGW.
 • Badania w zakresie suchego odkamieniania próby węgla z KHW S. A. KWK „Murcki-Staszic” ruch „Boże Dary”.

  Badania wykonano na zlecenie firmy KHW S.A.
 • Przeprowadzanie badań w zakresie suchego odkamieniania węgla surowego o uziarnieniu 0-20 mm.

  Badania przeprowadzono na zlecenie firmy Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
 • Wykonanie serii badań odkamieniania surowego węgla koksowego na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny typu FGX-1 w trzech klasach ziarnowych.

  Badania wykonano na zlecenie firmy ICHPW Zabrze.
 • Analiza dotycząca określenia przydatności deshalingu z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego do produkcji ekologicznych paliw węglowych oraz produkcji kruszyw i/lub mieszanek kruszywowo-popiołowych w PKW S.A.

  Analizę wykonano na zlecenie firmy PKW S.A.
 • Sucha separacja materiału odpadowego z hałdy pogórniczej na stanowisku badawczym wyposażonym w powietrzny stół koncentracyjny (FGX-1)

  Prace wykonano na zlecenie firmy EKOINSPOL.
 • Odkamienianie urobku z PG Silesia

  Prace wykonano na zlecenie PG Silesia Sp. z o.o.

Strony