Nagrody i medale

 • Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego

  1. Złoty medal z wyróżnieniem na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych technik INNOVA 2013 Bruksela, listopad 2013 r.
  2. Brązowy medal na 112. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” Paryż, maj 2014 r.
 • Pneumatyczna przenośna nitownica obwiedniowa

  1. złoty medal na 61. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA'2012 - Bruksela, listopad 2012 r.
  2. srebny medal na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG - Katowice, październik 2012 r.
  3. srebny medal na 110. Miedzynarodowym salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE - Paryż, maj 2012  r.
 • Adaptacyjna głowica dwustemplowa do nitowania o złożonym ruchu stempla

  1. złoty medal IV Warszawskiej Wystawie Innowacji - Warszawa, październik 2010
  2. złoty medal na Targach Innowacje-Technologie-Maszyny Polska - Poznań, czerwiec 2009

Strony