Kontakt

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa » mapka
tel.  22 843 02 01
fax  22 843 59 81
e-mail: imb@imbigs.pl

GPS - położenie wejścia głównego do IMBiGS
1.  N 52o 11,228'          2.  N 52o 11'13,7"
E 020o 59,573'              E 020o 59'34,4"

Rachunek bankowy:
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa
nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

Telefony:

Sekretariat Dyrektora Instytutu
tel. 22 843 11 94
tel. 22 843 02 01 wew. 202
fax 22 853 21 80

Sekretariat Zastępców Dyrektora
tel./fax 22 843 19 44

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
tel. 22 843 02 01 w. 223

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
tel. 22 843 02 01 w. 400

Główny Księgowy 
tel. 22 843 19 48 
tel. 22 843 02 01 w. 430

Dział Spraw Pracowniczych 
tel. 22 843 02 01 w. 240

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
tel./fax 22 843 73 71
tel. 22 843 02 01 w. 460
fax 22 843 73 71

Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych
tel./fax 22 843 19 44
tel. 22 843 02 01 w. 223
fax 22 853 19 44

Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja"
tel. 32 258-13-73 w. 115, 110
fax 32 258-35-53

Laboratorium Wzorcujące
tel. 22 843 02 01 w. 310
fax 22 843 59 81

Oddział Zamiejscowy w Katowicach
- Centrum Niskoenergetycznych Technologii Budowlanych i Zarządzania Środowiskowego
- Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"
Al. W. Korfantego 193 A
40-157 Katowice
tel. 32 258 13 73
fax 32 258 35 53
e-mail: cgo@imbigs.plizolacja@imbigs.pl

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
tel. 22 853 81 14
fax 22 843 59 41

Rejestr Uprawnień Operatorów Maszyn
(wydaje duplikaty książeczek operatorskich)
tel. 22 853 81 14
tel. 22 843 02 01 w. 410, 270, 415

Ośrodek Certyfikacji
tel./fax 22 843 27 03 - kierownik
tel./fax 22 853 21 76 - wyroby
tel. 22 843 02 01 wew. 418, 258 -  systemy ZKP

Zakład Kształcenia Ustawicznego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn

tel. 22 843 89 72
tel. 22 843 02 01 w. 275, 403

Zakład Mechanizacji Budownictwa,
Automatyzacji i Technologii Montażu

ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa (Anin)
tel. 22 843 52 10
tel. 22 812 00 81 w. 247
- Pracownia Mechanizacji Budownictwa
  tel. 22 812 00 81 w. 223
- Pracownia Technologi i Automatyzacji Montażu
  ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa (Anin)
  tel. 22 812 00 81 w. 209  

Zakład Górnictwa Skalnego
tel. 22 843 02 01 w. 362, 460

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
tel. 22 843 65 61
tel. 22 843 02 01 w. 232

Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego
(Centrum Transferu Technologii)
i Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 847 53 68
tel. 22 843 02 01 w. 326, 328

Zakład Wydawnictw i Promocji
tel. 22 843 19 44 - kierownik
tel. 22 843 02 01 wew. 368 - promocja
tel. 22 843 02 01 wew. 442 - wydawnictwa

Dział Rozwoju i Transferu Technologii
tel. 22 843 02 01 w. 315, 308

"Przegląd Mechaniczny" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel./fax 22 853 81 13
tel. 22 843 02 01 w. 255
e-mail: przegladmechaniczny@sigma-not.pl
www.przegladmechaniczny.pl

"Technologia i Automatyzacja Montażu" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel./fax 22 853 81 13
e-mail: tiam@sigma-not.pl
www.tiam.pl