Organizacja

Dyrektorowi Instytutu poza jego Zastępcami i Głównym Księgowym podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne:

 • Komitet Ekspertów
 • Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych zobacz >>
  Laboratorium Wzorcujące zobacz >>
  Zakład Górnictwa Skalnego
  Oddział Zamiejscowy w Katowicach, w skład którego wchodzą:
  Centrum Niskoenergerycznych Technologii Budowlanych i Zarządzania Środowiskiem
  Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA" zobacz >>
  Dział Finansowo-Administracyjny

 • Zakład Rozwoju i Transferu Technologii
 • Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn zobacz >>
 • Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego (CTT) oraz Współpracy Międzynarodowej wraz z Sekcją Projektów Innowacyjnych zobacz >>
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Certyfikacji, któremu podlega Ośrodek Certyfikacji i Biuro Certyfikacji w Katowicach
 • Obsługa Prawna
 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Kancelaria Tajna

Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych zobacz >>
  • Zakład Mechanizacji Budownictwa i Technologii montażu, w tym: Pracownia Mechanizacji Budownictwa, Pracownia Automatyzacji i Technologii Montażu oraz Warsztat
  • Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Zakład Kształcenia Ustawicznego zobacz >>

Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Promocji podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Zakład Wydawnictw i Promocji
 • Dział Administracyjno-Techniczny wraz z Poligonami Badawczymi "Pruszków" i "Suwak"
 • Sekcja ds. Ocen Technicznych

Głównemu Księgowemu podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Dział Księgowo-Finansowy
 • Dział Planowania i Rozliczeń

W Instytucie działają następujące organy doradcze i opiniodawcze:

 • Rada Naukowa zobacz >>
 • Rada Programowa ds. Szkoleń Operatorów Maszyn
 • Rada ds. Certyfikacji
 • Komitet ds. Certyfikacji Wyrobów
 • Komitet ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania
 • Komisja Oceny i Opiniowania Prac IMBiGS

Informacje wytworzył:   Marek Gajewski
Do witryny IMBiGS informacje wprowadził:   Michał Ostrowski
Data wytworzenia informacji:   23 marca 2015
Data aktualizacji informacji:   24 lutego 2017