Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin (PTPK)

25.04.2018
Informacje

dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS Prezydentem PTPK

W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Krakowie odbył się Walny Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin (PTPK). Porządek Obrad Zjazdu Członków obejmował m.in. prezentacje sprawozdań: Rady i Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Redakcji Inżynierii Mineralnej za 2017 rok, skwitowanie Zarządu Towarzystwa, udzielenie absolutorium Prezydentowi Rady Towarzystwa, przeprowadzenie wyboru Prezydenta Towarzystwa oraz przedstawienie informacji o kongresach i konferencjach.

 

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezydentem Rady Towarzystwa w kadencji 2018 został pracownik Instytutu – dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS.

Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin (PTPK) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym towarzystwem zrzeszającym osoby zajmujące się zagadnieniami przeróbki węgla, rud, surowców skalnych, surowców chemicznych i innych surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych dla wspólnego rozpatrywania i omawiania spraw dotyczących przeróbki kopalin, integracji środowiska oraz dla utrzymania życia koleżeńskiego.

Celami Towarzystwa są m.in.: inspirowanie przedsięwzięć mających na celu uszlachetnianie surowców mineralnych, wtórnych i odpadowych, rozwijanie technologii i techniki oraz ochronę środowiska przyrodniczego, upowszechnianie doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie przeróbki i wiążących się z nią problemów pozyskania kopalin i użytkowania surowców mineralnych, organizacja systemu dokształcania oraz podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych.

Więcej informacji o działaniach PTPK na stronie: http://www.potopk.com.pl