„Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania” – seminarium objęte Honorowym Patronatem IMBiGS

27.04.2017
Informacje

Seminarium z udziałem specjalistów z Instytutu

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego objął Patronatem Honorowym
III edycję seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 6 czerwca br. w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25.W związku z rozwojem rynku dla ubocznych produktów spalania potrzebna jest przyjazna legislacja, która promowałaby wykorzystanie UPS-ów przed kruszywami naturalnymi. Seminarium będzie próbą  znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Czy obowiązujące prawo nadąża za rozwojem nowych technologii? Jakie są największe bariery dla optymalizacji wprowadzania większej ilości mineralnych materiałów odpadowych na rynek krajowy? Które zmiany regulacji, definicji i norm mogą  poprawić bieżący stan branży UPS?

Głównym organizatorem jest CBE Polska.

Program seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

  • obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania,
  • rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego,
  • pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów,
  • realizowanie obowiązków ekologicznych,
  • metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.,
  • ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł,
  • problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji.

Seminarium kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli energetyki i ciepłownictwa oraz przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego, cementowego, ceramicznego, kruszywowego, gipsowego, chemicznego, wapienniczego, hutniczego, odlewniczego, komunalnego, górniczego i rekultywacyjnego, a także wszystkie podmioty współpracujące ze wspomnianymi branżami w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Podczas Seminarium pracownicy Instytutu mgr Elżbieta Uzunow i mgr inż. Jarosław Stankiewicz zaprezentują możliwości zagospodarowania UPS zawierających związki metali ciężkich wg patentu IMBiGS.