Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania – seminarium

04.04.2018
Informacje

Patronat honorowy IMBiGS

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, które odbędzie się 17 maja br. w Warszawie. Głównym organizatorem Seminarium jest CBE Polska.

Patronat honorowy objął nad Seminarium Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego a także Polska Izba Ekologii i Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 

 

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas seminarium to:

  • Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
  • Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
  • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
  • Realizowanie obowiązków ekologicznych
  • Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
  • Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
  • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji

Podczas Seminarium przewidziana jest dyskusja panelowa „Perspektywa wykorzystania UPS-ów, z uwzględnieniem zmian nasilenia produkcji i zmieniających się trendów GOZ (prawnych, społecznych etc.)”. W dyskusji weźmie udział mgr Elżbieta Uzunow z IMBiGS, która przedstawi możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych z zastosowaniem innowacyjnej technologii wytwarzania wyrobów budowlanych.

Technologia ta została nagrodzona w Konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zobacz >> 

Więcej informacji można znaleźć na stronie dedykowanej Seminarium