Wyniki naboru z dnia 8.08.2018 r.

27.09.2018
Informacje

Wyniki naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Promocji w IMBiGS

Postępowanie dotyczące naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Promocji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa  Skalnego z siedziba w Warszawie ogłoszone w dniu 8 sierpnia 2018 r. zakończone zostało bez wyłonienia kandydata.

Ogłoszenie - patrz strona>>