Wizyta studyjna delegacji z Węgier

14.09.2017
Informacje

Dzielimy się doświadczeniami w realizacji projektów w ramach Programu LIFE

W siedzibie Instytutu w dniu 25 września 2017 r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielkami węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa (Földművelésügyi Minisztérium), które pracuje nad wdrożeniem projektu LIFE14 CAP/HU/000010 „LIFE Capacity Building in Hungary”. W jego ramach, węgierska delegacja odbywa wizyty studyjne w instytucjach, które z sukcesem zrealizowały projekty w programie LIFE. W trakcie spotkania zostaną omówione zarówno merytoryczne, jak i techniczne aspekty projektów, m.in. proces planowania i budżet, zarządzanie, wskaźniki, innowacyjność i wartość dodana UE oraz narzędzia rozpowszechniania informacji i promocja wyników.

 

Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.

W latach 2011-2016 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego pomyślnie zrealizował dwa projekty przy wsparciu instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:   LIFE10 ENV/PL/662 "Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej"  DIM-WASTE oraz LIFE11 ENV/PL/442 "Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – zmikronizowanej biomasy" MORE ENERGY.

W Instytucie koordynacją realizacji omawianych projektów zajmuje się:
      Zakład Europejskiego Obszaru Badawczego oraz Współpracy Międzynarodowej
      m.karnkowska@imbigs.pl
      tel. +48 22 853 21 81,   fax +48 22 853 21 80