Ustawa o elektromobilności ... i co dalej.

30.10.2017
Informacje

Instytutowi nieobce są pojazdy elektryczne

W dniu 25 października 2017 roku w siedzibie Państwowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie odbyły się I Targi Elektromobilności. W inauguracji Targów wziął udział wiceminister energii, Michał Kurtyka, który w przemówieniu otwierającym targi nawiązał do przygotowanej przez Ministerstwo Energii ustawy o elektromobilności, oraz przedstawił zarys dalszych działań Państwa w przedmiotowej kwestii. Organizatorem imprezy była spółka ElectroMobility Poland (EMP) powołana w ramach przedsięwzięcia mającego na celu uruchomienie produkcji polskiego samochodu elektrycznego. Partnerem wydarzenia był Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Energii, Polska Grupa Motoryzacyjna oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Targi te stanowiły ważny element przygotowań do uruchomienia przez ElectroMobility Poland szerokiego przedsięwzięcia w zakresie budowy polskiego samochodu elektrycznego - konkursu na budowę prototypów samochodów elektrycznych. Celem Targów było bowiem wytworzenie impulsu, który ma zapoczątkować szeroką współpracę różnych środowisk związanych z ekologicznym transportem, a w szczególności producentów pojazdów i podzespołów, instytutów badawczych (PIMOT, KOMEL, Instytut Elektrotechniki, IMBiGS itd.) oraz projektantów i biur projektowych związanych z sektorem motoryzacyjnym. 

Podczas Targów zaprezentowano produkowane obecnie w polskie pojazdy elektryczne (Melex) oraz pojazdy prototypowe (Triggo, e-Buggy, elektryczna Syrenka), jak również szereg zespołów i podzespołów produkowanych dla branży motoryzacyjnej.

Ważnym aspektem Targów były:

  • prezentacje wyników I etapu konkursu ogłoszonego przez ElectroMobility Poland, podczas których przedstawiono wizualizacje stylistyczne i techniczne czterech zwycięskich projektów,
  • określenie mapy drogowej podjęcia produkcji takich pojazdów w Polsce.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wpisuje się czynnie w program elektryfikacji krajowego transportu zarówno od strony organizacyjnej, działając w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (Grupa Robocza KIS 9 „Rozwiązania Transportowe Przyjazne Środowisku”)  jak i technicznej - biorąc udział w pracach badawczo rozwojowych dotyczących nowych konstrukcji polskich pojazdów elektrycznych.

W latach 2005 – 2016 IMBiGS uczestniczył:

  • w dziewięciu projektach krajowych z przedsiębiorstwami MELEX i BARTESKO,
  • w dwóch projektach konsorcjalnych o zasięgu międzynarodowym:
    •  PLUS-MOBY - konstrukcja samochodu elektrycznego,
    •  FREE-MOBY - infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych.

Aktualnie jesteśmy uczestnikami projektu dotyczącego elektrycznego samochodu dostawczego, realizowanego w ramach Programu Sektorowego INNOMOTO (NCBiR) przez przedsiębiorstwo MELEX.

Galeria zdjęć