Uroczystość nadania tytułu Doktora H. C. WAT Panu Prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu

23.06.2017
Informacje

Wyróżnienie za wybitny dorobek naukowy i wybitne zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej

Doktor Honoris Causa WAT

W dniu 22.06.2017 r. w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu.

Ta wyjątkowa godność akademicka przyznana została Profesorowi Eugeniuszowi Świtońskiemu uchwałą Senatu WAT z dnia 30 czerwca 2016 r., na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego tej Uczelni. Imponujące osiągnięcia naukowe Profesora opiniowały Senaty Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej.

 

Profesor Eugeniusz Świtoński tytuł honorowy odebrał w uznaniu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej, mechatroniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz za wybitny wkład w rozwój kadry naukowej.  Warto nadmienić, że już wcześniej senaty czterech uczelni; Politechniki Rzeszowskiej w 2007 roku, Politechniki Śląskiej w 2009 roku, Akademii Górniczo-Hutniczej w 2012 roku oraz Politechniki Lubelskiej w 2013 roku, nadały Profesorowi godność Honorowego Doktora.

W wygłoszonej laudacji prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – promotor doktoratu – przybliżył sylwetkę i wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesora Eugeniusza Świtońskiego i zwrócił szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie jego wyników badań.

Uroczystość zakończył wykład Profesora Eugeniusza Świtońskiego pt. „Modelowanie w projektowaniu pojazdów specjalnych”.

W uroczystości  na zaproszenie  prof. E. Świtońskiego Instytut reprezentowali:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski,
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Budny,
  • dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS,
  • mgr inż. Marek Gajewski.

Pliki do pobrania