„Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych”

23.02.2018
Informacje

Najnowsza monografia wydana przez IMBiGS

 

Ukazała się nowa książka dr. hab. Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS, pt.: „Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych”, wydana przez Zakład Wydawnictw i Promocji IMBiGS.
Książka ma istotne znaczenie dla dokładniejszego poznania procesów destrukcyjnych konstrukcji betonowych.

 

 

 

Praca koncentruje się na właściwości, jaką jest reaktywność alkaliczna. Reaktywność alkaliczną kruszyw węglanowych w betonie określono w pracy za pomocą nowych metod badań, przez pomiar ich ekspansji liniowych powstałych wskutek zmian reaktywnych. Dla opisania mechanizmów reakcji, ich przebiegu i przyczyn, a także określenia parametrów kruszyw reaktywnych wykorzystano wyniki badań geotechnicznych, chemicznych, mineralnych i strukturalnych. W efekcie zaproponowana została nowa, szybka i efektywna metoda oceny reaktywności alkalicznej i przydatności kruszyw węglanowych do produkcji betonu, która po formalnym procedowaniu może być stosowana jako metoda standardowa badań w warunkach krajowych.

Książka powinna być przydatna dla projektantów i wykonawców robot budowlanych, pracowników naukowo-badawczych i studentów kierunków budowlanych oraz geologów i górników.

Zainteresowanych zakupem książki zapraszamy na stronę wydawnictwa: www.imbigs.pl/sklep-online