Polski Produkt Przyszłości – lekkie kruszywo dla budownictwa. Nagroda PARP i NCBiR dla IMBiGS

06.03.2018
Informacje

Dwie nagrody dla IMBiGS: główna oraz specjalna

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zwycięzcą jubileuszowego, 20. Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronami tegorocznego Konkursu były Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gala rozdania nagród odbyła sie 2 marca 2018 r.

 

 

 

Zgłoszony projekt Instytutu: „Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa” znalazł się w grupie 102 wniosków, które były oceniane przez ekspertów i Kapitułę Konkursu.

Nadesłane projekty to unikalne, wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez naukowców pracujących zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych. Kapituła jubileuszowej, 20. edycji konkursu przyznała 3 nagrody główne, 7 wyróżnień i 4 nagrody specjalne.

Zespół pracowników Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w składzie: dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS; mgr inż. Danuta Kukielska; mgr inż. Jarosław Stankiewicz; mgr Elżbieta Uzunow, otrzymał dwie nagrody:

Nagrodę główną – w kategorii produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy,
Nagrodę specjalną – za produkt w obszarze ekoinnowacji.

  Opracowana w Instytucie technologia wytwarzania lekkich kruszyw sztucznych  umożliwia wykorzystanie odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji  wysokiej jakości nowoczesnych kruszyw. Technologia oparta została na założeniu  równoczesnego wykorzystania wielu różnych odpadów – nawet szkodliwych – i  zneutralizowania ich w jednym procesie. Produktem końcowym opracowanej metody  jest produkt handlowy – lekkie kruszywo o bardzo korzystnych właściwościach. Można  je powszechnie stosować w budownictwie ogólnym, drogowym, geotechnice.

Na podstawie założeń opracowanych w IMBiGS, firma NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne wybudowała instalację przemysłową o wydajności 5 Mg/godz. Obecnie trwa proces uruchamiania produkcji ciągłej nowego kruszywa, które jest produktem w pełni ekologicznym i spełnia wszelkie wymagania bezpieczeństwa.

Z obszernym relacją z przebiegu uroczystości można zapoznać na stronach PARP.

Na temat Konkursu pojawiło się także szereg informacji w prasie:
Rzeczypospolita     Puls Biznesu    Portal Forsal.pl

Zapraszamy do galerii zdjęć udostępnionych przez PARP.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania