Piąta edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

19.05.2017
Konferencje

Konferencja z udziałem specjalistów IMBiGS

 

W dniach 11-14 czerwca br. W Zakopanem odbędzie się kolejna piata edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego.

Organizatorami Konferencji są: Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze” Katedry Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Sekcja Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Głównej Komisji ds. Górnictwa Odkrywkowego ZG SITG Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Strzałowych.

 

W piątej edycji SGO 2017 szczególny nacisk położony zostanie na omówienie zagadnień związanych z:

  • Bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych;
  • Uregulowaniami prawnymi w zakresie działalności górniczej;
  • Nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w kopalniach odkrywkowych;
  • Problematyką odkrywkowej eksploatacji złóż na terenie innych górniczo rozwiniętych krajów takich jak Australia, Mongolia, Chile czy Korea Południowa, a także możliwości zaistnienia polskich firm zaplecza górniczego na tych rynkach.

Drugiego dnia konferencji zaplanowano panel 2 , w którym zostaną zaprezentowane referaty specjalistów z Instytutu:

  • Regionalna identyfikacja ilościowo-jakościowa zasobów i wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych w latach 2007–2015 (W. Kozioł, S. Góralczyk, I. Baic)
  • Dotychczasowe kierunki zagospodarowania drobnych frakcji kruszyw ze szczególnym uwzględnieniem technologii przeróbczych (J. Stankiewicz)
  • Przykłady innowacyjnych technologii zagospodarowania kruszyw odpadowych, analiza możliwości wykorzystania frakcji drobnych w procesach produkcji kruszyw lekkich (L. Majewski)
  • Próba oceny potencjalnego zapotrzebowania i możliwości odzysku drobnych frakcji Kruszyw w wybranych regionach kraju (W. Kozioł, S. Góralczyk, I. Baic)

Moderatorem panelu będzie dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS.