Nagroda Best Paper Award dla pracownika IMBiGS

04.09.2018
Informacje

Wyróżnienie dla pracownika IMBiGS na konferencji międzynarodowej

 

 

Artykuł pt. „Experimental investigation of the rigid polyurethane foam granulates thermal properties” („Eksperymentalne badania własności termicznych granulatu ze sztywnego poliuretanu”), którego autorem jest dr Artur Miros, otrzymał prestiżową nagrodę Best Paper Award.

 

 

Artykuł dotyczy badań zmiany własności termicznych granulatu otrzymanego ze sztywnego poliuretanu pod kątem wpływu wielkości frakcji ziarnowej. Analizowano współczynnik przewodzenia ciepła różnych frakcji granulatu PUR, jak i również tendencje zmian własności termicznych mieszanin tychże frakcji. Wyznaczenie proporcji odpowiedniego uziarnienia granulatu pozwoli na określenie optymalnego materiału termoizolacyjnego stosowanego in-situ w budownictwie.

Nagroda została przyznana podczas międzynarodowej konferencji – 5th International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (HTFF'18) w ramach 4th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'18), który odbył się w dniach 16-18 sierpnia 2018 r. w Madrycie w Hiszpani.

The World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM) jest jednym z wiodących międzynarodowych kongresów w dziedzinie inżynierii mechanicznej, chemicznej i materiałowej. Kongres składa się z 4 konferencji: International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow, International Conference on Mechanics and Industrial Engineering, International Conference on Mining, Material and Metallurgical Engineering, International Conference on Chemical and Polymer Engineering.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania