KONGRES PRZERÓBKI WĘGLA - 2019, NEW DELHI, INDIE

09.03.2018
Informacje

Przedstawiciel Polski w International Organizing Committee (IOC).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania abstraktów na XIX Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla, który odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2019 roku w New Delhi w Indiach. Termin składania abstraktów upływa
1 października 2018 roku.

Na Kongresie Instytut reprezentował będzie Dyrektor Oddziału Zamiejscowego IMBiGS w Katowicach -
dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS, przedstawiciel Polski w International Organizing Committee (IOC).

 

 

Przedstawi on na Kongresie informacje o stanie przeróbki węgla kamiennego w Polsce oraz opracowane w Instytucie innowacyjne rozwiązania technologiczne dotyczące redukcji zawartości pierwiastków ekotoksycznych w węglu a także zagospodarowania odpadowych mułów węglowych do produkcji kruszyw sztucznych.

Międzynarodowe Kongresy Przeróbki Węgla, które odbywają się raz na trzy lata, są wydarzeniami o zasięgu światowym na których prezentowane są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz globalne trendy w zakresie przeróbki węgla kamiennego.

Uczestniczą w nim specjaliści z krajów takich jak m.in. Stany Zjednoczone, Australia, RPA, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Wielka Brytania, Turcja, Rosja, Kazachstan oraz Polska.

W sprawach związanych z udziałem w Kongresie prosimy o kontakt:

dr hab. inż. Ireneusz Baic (IOC Member)
tel.: + 48 600 890 081;
e-mail: i.baic@imbigs.pl

Pliki do pobrania