International Mining Forum 2017 Platforma wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań

26.06.2017
Konferencje

Zaplecze badawczo-rozwojowe dla  Grupy Kapitałowej JSW

W dniach 28-30 czerwca 2017 roku odbędzie się konferencja International Mining Forum 2017(IMF 2017) pt. „Kopalnia przyszłości – nowe problemy i rozwiązania”. Gospodarzem konferencji jest Jastrzębska Spółka Węglowa.

Konferencja International Mining Forum (IMF 2017) powstała z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Rybniku. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Energii i Ambasada Australii.

 

Konferencja International Mining Forum (IMF 2107) ma stać się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum międzynarodowym z udziałem przedstawicieli górniczych krajów z Europy i świata.

Konferencji będzie towarzyszyło powstanie ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju – JSW INNOWACJE”, które stanie się docelowo kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej nastawionym na bliską współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi.

Podczas konferencji – 30 czerwca br. odbędzie się sesja tematyczna: „Od rozpoznania złoża do procesu wzbogacania – w walce o jakość węgla”.

W sesji tej, której przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke – Członek Komitetu Naukowego IMF 2017, pracownik Instytutu dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS  wygłosi referat IMBiGS pt. „Innowacyjna metoda wzbogacania węgla w wibracyjnych powietrznych separatorach”

Pliki do pobrania