International Mining Forum 2017

05.07.2017
Konferencje

Górnictwo przyszłości – nowe problemy i rozwiązania

W dniach od 28.06.-30.06.2017 r . w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Pniówek” odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa z serii International Mining Forum 2017 pt. „.Mining of the future - New Problems and Solutions”. Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik. Wydarzenie objęło patronatem Ministerstwo Energii. W trakcie konferencji inaugurację funkcjonowania miało Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju (JSW Innowacje), które docelowo stanie się kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej Grupy Kapitałowej JSW.

 

Tematyka na IMF 2017 obejmowała 12 sesji tematycznych:

 • Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż,
 • Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż,
 • Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych,
 • Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń,
 • Techniki i technologie głębienia szybów,
 • Górnictwo w gospodarce o obiegu zamkniętym,
 • Rewitalizacja terenów pogórniczych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach
 • Zrównoważony rozwój Grupy JSW,
 • Kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych,
 • Informatyka w przemyśle wydobywczym,
 • Od rozpoznania złoża do procesu wzbogacania – w walce o jakość węgla.

Sesji tematycznej pn. „Od rozpoznania złoża do procesu wzbogacania – w walce o jakość węgla” przewodniczył prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke. W ramach tej sesji Dyrektor Oddziału Zamiejscowego IMBiGS w Katowicach – dr hab. inż. Ireneusz Baic , prof. IMBiGS wygłosił referat pt. „Innowacyjna metoda wzbogacania węgla w wibracyjnych powietrznych separatorach.

Szczegółowa informacja o IMF 2017 Forum – www.imf2017.pl

Ogłoszenie o FORUM

 

Galeria zdjęć