III Konferencja Naukowo-Techniczna HEAT not LOST

03.10.2017
Konferencje

Rola izolacji w podnoszeniu efektywności energetycznej

IMBiGS objął patronat nad III Konferencją Naukowo-Techniczną HEAT not LOST, która odbędzie się 11 października 2017 roku podczas II Targów Efektywności Energetycznej w Przemyśle EFE w Międzynarodowym Centrum Targowo- Konferencyjnym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.

Tematyka konferencji poświęcona jest głównie najnowszym osiągnięciom naukowych oraz rozwiązaniom technicznym służącym poprawie efektywności energetycznej.

Program ramowy obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Cele i możliwości osiągnięcia konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie do roku 2050
  • Doświadczenia związane z realizacją postanowień Ustawy o Efektywności Energetycznej
  • Kierunki zmian i rozwoju polskiego sektora ciepła systemowego w kontekście wyzwań i możliwości wynikających z dekarbonizacji gospodarki europejskiej
  • Ograniczanie strat ciepła procesów, instalacji i urządzeń

Podczas konferencji wygłoszony zostanie między innymi  referat pt.: Aerożele – izolacja przyszłości”, którego autorami są Artur Miros (IMBiGS), Barbara Szpikowska-Sroka (Uniwersytet Śląski), Agnieszka Ślosarczyk (Politechnika Poznańska), Natalia Pawlik (Uniwersytet Śląski) dotyczący materiałów do izolacji termicznej na bazie aerożeli. Przedstawione zostaną przykładowe aplikacje materiałów aerożelowych w inwestycjach termomodernizacyjnych.

Dodatkowo dr Artur Miros zaprezentuje poziom zaawansowania projektu realizowanego przez Centrum Niskoenergetycznych Technologii Budowlanych i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – Oddział w Katowicach, który dotyczy „Opracowania innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego materiału termoizolacyjnego na bazie aerożeli krzemionkowych na drodze suszenia chemicznego w warunkach atmosferycznych”.

Zwieńczeniem konferencji będzie wręczenie statuetek za osiągnięcia na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

Organizatorem konferencji jest Polska Organizacja Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju POWEER.

Strona konferencji: http://www.hnl.pl/konferencja.html