II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018

19.02.2018
Informacje

Promocja bezpieczeństwa pracy na budowie

Już po raz drugi Firma JURGO z Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego organizują II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – ogólnopolskie wydarzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na niebezpieczny i odpowiedzialny zawód montera rusztowań.

Mistrzostwa odbędą się 8 czerwca 2018 r. na terenie CSB przy ulicy Lubelskiej 33C w Olsztynie.

 

 

Wydarzenie to także prezentacja producentów rusztowań, sprzętu BHP w pracy na wysokości, integracja branży rusztowaniowej, edukacja i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy na budowie wśród młodzieży szkół technicznych i w środowisku zawodowym: pracowników, kierowników, inspektorów i pracodawców.

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa od lat pracujący na rzecz podniesienia znaczenia oraz poziomu szkoleń operatorów maszyn roboczych oraz montażystów rusztowań, w ramach wspierania inicjatywy sprzyjających propagowaniu  dobrych praktyk w tym zakresie, objął patronatem honorowym także tegoroczną edycję Mistrzostw.

Imprezie patronują także Państwowa Inspekcja Pracy z Olsztyna, Urząd Dozoru Technicznego oraz Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna.

Z pewnością będzie to największe wydarzenie tego typu w Polsce. Organizatorzy gwarantują niezapomniane emocje podczas rywalizacji monterów rusztowań. Zaplanowano liczne pokazy, seminaria i konkursy. Na szczególną uwagę zasługują pokazy: przeciążenia nośności pomostów, wytrzymałości kotew na wyrywanie, ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu, a hitem tej edycji będzie pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania.

W ramach II Mistrzostw BMR odbędą się również spotkania z ekspertami: PIP, UDT, IMBiGS, PIGR, CIOPiPIB, ZUS, Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, PERI.

W programie seminarium przewidziane jest wystąpienie pracownika Instytutu dr inż. Andrzeja Miszteli, który wygłosi referat pt. „Stany awaryjne konstrukcji rusztowań”.

Zapraszamy do udziału i odwiedzenia Mistrzostw BMR 2018 podczas, których będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się także z wdrażanymi przez Doświadczalny Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS nowoczesnymi technikami  dydaktycznymi  wykorzystującymi  możliwości  profesjonalnego symulatora ładowarki jednonaczyniowej firmy VOLVO.

Więcej informacji: www.bmrmistrzostwa.pl

Pliki do pobrania