I Konferencja „Rusztowania”

28.04.2017
Konferencje

Spotkanie przedstawicieli z branży rusztowań

 

W dniu 25 kwietnia w Warszawie w siedzibie NOT przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 odbyła się   I Konferencja „Rusztowania" zorganizowania przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.

Konferencja zgromadziła liczne grono prelegentów oraz osób związanych z budownictwem oraz branżą rusztowaniową. Prelegenci wygłaszali referaty w dwóch sesjach tematycznych: „Rusztowania ochronne i standardy BHP podczas wznoszenia i użytkowania rusztowań” oraz „Myśl techniczna i jakość w montażu rusztowań – ciekawe zastosowania”.

 

W konferencji wzięli udział pracownicy IMBiGS: dr inż. Andrzej Misztela oraz mgr inż. Maciej Jastrzębski, wygłaszając referat pt. „Wymagania, badania i ocena rusztowań ochronnych pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania”.

Patronatem Honorowym konferencję objęły: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Związek Zawodowy Budowlani oraz Państwowa Inspekcja Pracy.