4. Konferencja IZOLACJE 2017

04.10.2017
Konferencje

O zaangażowaniu branży budowlanej w modernizację starego budownictwa

IMBiGS objął patronat nad organizowaną w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Katowicach 4. Konferencją IZOLACJE 2017 - Modernizacja Starego Budownictwa w Polsce.

Organizatorami Konferencji IZOLACJE 2017 są Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wydawca miesięcznika IZOLACJE oraz portalu www.izolacje.com.pl., a także Fundacja Edukacji i Rozwoju Ustawicznego FERU.

 

 

Patronat Honorowy nad Konferencją IZOLACJE 2017 objęło także  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Wydarzenie skierowane jest do projektantów i architektów, a także osób na co dzień zajmujących się wszelkiego rodzaju izolacjami. Jego tematyka adresowana jest również do przedstawicieli różnych instytucji branżowych oraz instytutów naukowo-badawczych. W ciągu dwóch dni trwania Konferencji poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z technicznym aspektem modernizacji obiektów budowlanych. Niektóre z omawianych tematów będą w tym wymiarze prezentowane po raz pierwszy w Polsce.

Podczas  Konferencji– przedstawiciel  Instytutu dr Artur Miros – przedstawi referat pt.: „Rewitalizacja budynków – instalacje techniczne” dotyczący zagadnień związanych z jednym z elementów ochrony cieplnej rewitalizowanego starego budownictwa mieszkaniowego, czyli izolacji termicznej instalacji technicznych. Przedstawione zostaną aktualne wymagania prawne oraz stan technicznych izolacji termicznej instalacji na przykładzie budynków znajdujących się na Górnym Śląsku (obszaru, gdzie stare, wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe jest obecne w wielu miejscach). Dodatkowo zostanie zaprezentowana symulacja hipotetycznych strat ciepła w związku z utrzymywaniem obecnego stanu izolacji instalacji technicznych oraz sposoby ich szybkiej modernizacji.

Zapraszamy do odwiedzenia podczas Konferencji  stoiska Instytutu, gdzie będzie można zapoznać się z naszą aktualną ofertą.

Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie www.konferencjaizolacje.pl.